Martin Menšík - Dřevěné terasy

Příprava podkladu

Příprava povrchu pod venkovní terasy:

Podklad pod konstrukci dřevěných teras musí být rovný a pevný. Dobrým podkladem je betonová plocha nebo zhutněný štěrk. Pokud zvolíme betonový podklad, je třeba dbát na spád pro odtok vody alespoň 1%. Rošt pak podkládáme gumovými podložkami, nebo jej konstruujeme na rektifikačních terčích.

Častěji však se terasy staví na štěrkovém podkladu. Základem je pak mělký výkop. Ideální hloubka výkopu je cca 20 - 30 cm. Dno výkopu je dobré vyložit geotextílií, aby se zabránilo prorůstání plevele. Ideální velikost štěrku je frakce 16/32, posledních 5-10 cm je dobré použít štěrk s frakcí 8/16. Celá plocha se musí důkladně vyrovnat a zhutnit, aby na ní nosné rošty ležely celou plochou. Štěrkové lože po obvodu uzavřeme obvodovým základem z betonu nebo tzv. ztraceného bednění. Důležité je, aby byl zajištěný odtok vody z prostoru pod roštem terasy. Štěrkový podklad dosypte do výšky 4-5 cm od požadované finální výšky terasy (podkladní hranol 45 mm, prkno 21 nebo 25 mm, to jest celkem 6,6 nebo 7 cm, 2-3 cm se počítají na zahrábnutí a ukotvení hranolů tak aby celá terasa byla stabilní). Dřevěné terasy se instalují na podkladové rošty, minimální tloušťka roštu by měla být 40 mm, optimální rozměr podkladního hranolu je 45x70 mm. Vzdálenost podkladových roštů by měla být 40 až 50 cm od sebe dle tloušťky, šířky a typu materiálu. Při větších roztečích je fixace nedostatečná a může docházet k deformacím terasových profilů. Podkladní hranoly pod terasy by měly být ze dřeva o stejné nebo lepší odolnosti jako je dřevo vrchního nášlapu. Toto je dobré mít na paměti a nešetřit na kvalitě podkladních hranolů. Bylo by škoda aby po pár letech došlo vlivem vlhkosti z podkladu k rozpadu základního roštu a tím i celé terasy.