Martin Menšík - Dřevěné terasy

Botanický název: Shorea laevis - Jihovýchodní Asie
Obecný název: Bangkirai, Yellow Balau, Batu Kumus
měrná hmotnost při 12% průměrná: 850 – 970 – 1150 kg/m3 Velmi těžké a tvrdé dřevo
Tangenciální sesychání (T%): 13 -15 % radiální sesychání (R%): 8 -10 %   Nízká stabilita.

    Jádrové dřevo je žlutavé až šedavě hnědé, vlákna rovná ale často protiběžná. Textura střední až hrubší, pryskyřice se může na povrchu vyskytnout v rozsáhlých tangenciálních svazcích jako žluto-bílá místa. Vysoká přirozená odolnost proti povětrnostním vlivům, plísním a dřevokaznému hmyzu.
    V nedávné minulosti bylo Bangkirai asi nejpoužívanější dřevinou při stavbě teras v ČR. Dnes je spíše na ústupu z popularity pro nepříliš dobrou stabilitu a především pro typickou vlastnost této dřeviny, kterou je popraskání a chlupatění povrchu přecházející po několika sezonách až ve vystupující ostré třísky.