Martin Menšík - Dřevěné terasy

Botanický název: Pseudotsuga menziesii
Obecný název:   Douglaska,   Douglas-fir
Hustota suchého dřeva při MC 12%  530 Kg/m3,
  sesychavost tangenciální x %, radiální y%, dosti lehké, měkké dřevo  střední sability


   Dřevo douglasky je zlatavě žluté až narůžovělé barvy, někdy až do světle hnědočervené . Jádro se narozdíl od borovice barevně příliš neliší od nevyzrálého dřeva. Tangenciální řezy ukazují velmi pěknou dekorativní kresbu. Dlouhé spodní části kmene poskytují krásné rovnoleté dřevo téměř bez suků, vyšší části s akceptovatelnými pevnými suky. Ve dřevě se jen zřídka vyskytují zásmolky.
     Douglaska je vynikající dřevo na dýhy a překližky i jako truhlářský a konstrukční materiál s dobrou pevností v ohybu.
     Odolnost proti povětrnostním vlivům a hnilobě je i za předpokladu že dřevo není v přímém styku se zemí pouze střední. Bývá sndno napadána dřevokazným hmyzem a plísněmi. Na trhu se objevuje i jako terasový profil. Životnost takové terasy ale bude nutně omezená i za použití povrchových úprav lazurami.