Martin Menšík - Dřevěné terasy

Terasa s molem a schůdky u koupacího biotopu - Cumaru